Kayak del Ter

Activitats, Activitats outdoor

Av. Costa Brava s/n 17144 Colomers (El Baix Empordà)

662 159 469

info@kayakdelter.com

www.kayakdelter.com

Descripció

Descens turístic fluvial per la plana al.luvial final del riu Ter. La baixada passa per llocs de gran valor paisatgístic integrats ap projecte europeu LIFE de corredors biològics “Xarxa Natura 2000”. És un descens fàcil amb diferents trams que serpentegen entre les comarques del Gironès i del Baix Empordà. Recorren llocs totalment deshabitats creant una sensació de trencament i desconnexió difícilment igualable. Contacte amb la natura garantit.