LINK Traduccions i Serveis

Serveis, Traduccions i intèrprets

C. Oriol Martorell i Codina, 40 1r 1a 17003 Girona (El Gironès)

972221721 – 972 227 744

link@traduccionslink.com

www.traduccionslink.com

Descripció

Oferim serveis professionals de traducció (textos generals, jurídics, econòmics, tècnics, etc.), correcció de textos, transcripció en diferents suports (amb o sense traducció) i interpretació (simultània, consecutiva i d’enllaç) en multitud d’idiomes. Volem ajudar-vos a comunicar d’una manera clara, precisa i eficaç, a superar les barreres del llenguatge per accedir a nous mercats i oportunitats de negoci. Traducció i interpretació professionals al sevei de la comunicació de les persones.