El sector MICE gironí aprova el pla d’accions del CBGCB

Categories: Activitats del Costa Brava Girona CB i Notícies MICE.
Translation Priorities: Optional.

Després d’un 2019 molt positiu, el Costa Brava Girona Convention Bureau (CBGCB) proposa una pla d’accions de qualitat per continuar reforçant el posicionament de l’oferta MICE de la destinació davant dels mercats prioritaris europeus: Estat espanyol, França, el Benelux, el Regne Unit, Irlanda i Alemanya.

 

Visibilitat internacional de la destinació

Durant l’any 2019 el Costa Brava Girona Convention Bureau, amb l’ajuda de les empreses i oficines de congressos locals que hi col·laboren, ha reforçat el posicionament de la Costa Brava i el Pirineu de Girona com a destinació de turisme de negocis emergent davant dels operadors internacionals que busquen opcions alternatives a les grans ciutats europees.

Per una banda, s’han portat al territori esdeveniments del sector amb un gran reconeixement entre els operadors europeus de turisme de negocis, com són l’M&I Tour de MICE i l’Iberian MICE Forum Luxury Edition. A banda dels contactes de qualitat, aquests esdeveniments fan molta difusió dels atractius de la destinació a través dels seus canals de comunicació, davant d’un públic amb un gran potencial.

També ha estat l’any de la consolidació del Costa Brava Challenge Week, que en la seva tercera edició s’ha organitzat entorn de l’eix de la sostenibilitat i les activitats de responsabilitat social corporativa (RSC).  L’acció ha reforçat la situació de la destinació com a proposta MICE sostenible amb capacitat per oferir activitats amb contingut social.

Per altra banda, les accions que s’han anat duent a terme fins ara per atraure esdeveniments al territori han donat els seus fruits, com ho demostra la celebració del congrés de la Sociedad Española de Medicina y Emergencias Médicas, el més gran organitzat fins ara al territori, amb una participació de prop de 2.800 professionals mèdics. L’esdeveniment, amb seu a Girona, va portar part de les activitats del programa a altres municipis de la demarcació, com Lloret de Mar —on es van allotjar una part dels congressistes­— o Sant Feliu de Guíxols.

Els esdeveniments organitzats durant l’any han contribuït a reforçar la visibilitat de la marca de la destinació davant del sector MICE. L’any 2020 es vol donar continuïtat a aquest model, amb accions que situïn la Costa Brava i el Pirineu de Girona com l’opció de referència per als organitzadors que busquen autenticitat i propostes noves.

 

Accions amb segell propi

El TastEmotion, la presentació multisensorial de la proposta de turisme de negocis de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, reprèn el seu viatge amb dues edicions a Madrid i una a la ciutat irlandesa de Dublín.

També s’organitzaran diferents workshops a diverses ciutats europees. A mitjans de març, més de cent agències franceses interessades en destinacions de turisme de negocis i mitjans de premsa participaran en els diferents workshops MICE que es faran durant el Roadshow a les ciutats de Tolosa, Montpeller i Lió.

Més endavant, el mes de maig es promocionarà l’oferta MICE de les comarques gironines entre agents dels països nòrdics durant el workshop multiproducte que tindrà lloc a Hèlsinki.

Durant el mateix mes, el CBGCB reunirà representants d’associacions de secretariat del mercat estatal en una jornada de networking amb empresaris de turisme de negocis del territori.

 

Participació en les principals accions del sector MICE

Seguint amb l’activitat dels anys anteriors, el CBGCB presentarà l’oferta MICE de la Costa Brava i el Pirineu de Girona a les trobades més importants del sector, ampliant contactes entre els organitzadors professionals que busquen destinacions de turisme de negocis alternatives a les grans ciutats europees.

Per una banda, tornarà a ser present a les fires específiques com l’IBTM World a Barcelona i l’IMEX Europa a Frankfurt. Igualment participarà en accions de trajectòria reconeguda, com l’ITB MICE Forum de Berlín, l’Association World Congress de Cascais o l’M&I Europe Autumm de Madrid, per esmentar-ne alguns.

Per altra banda, com a novetat d`aquest any està previst assistir al M&I VIP Connect Americas, a Miami, per intensificar els contactes amb el mercat nord-americà, que en diverses trobades del sector a Europa ha demostrat conèixer l’oferta de turisme de negocis de les comarques gironines.

També cal destacar que del 22 al 24 d’abril Costa Brava Girona acollirà la trobada Catalunya Business Meetings, organitzada per Meet & Com, per posar en contacte més de quaranta operadors del sector MICE del mercat francès amb empresaris de turisme de negocis de les comarques de Girona.

Promoció de la destinació

Com a continuació dels contactes fets amb agències i col·lectius amb capacitat de prescripció, s’organitzaran viatges de familiarització, entre els quals destaquem els grups de clients d’agències com Neokoncept, SOP Events o Kuoni.

Enguany es reforça el paper de les accions comercials per la promoció de l’oferta MICE del territori, amb accions a França, Londres i Madrid.

Igualment, continua la participació en el programa «Ambassadors Catalunya» del Catalunya Convention Bureau, i es manté el suport i la presentació de la destinació als congressos i grans esdeveniments que se celebraran a les comarques gironines durant el 2020.

 

El 2019 en xifres

El pla d’accions es va presentar a finals del mes de gener en el decurs de l’assemblea anual del Costa Brava Girona Convention Bureau, que va tenir lloc a l’Hotel Mas Solà de Santa Coloma de Farners amb la participació d’una cinquantena de membres.

Durant la reunió es van presentar els resultats de l’activitat del CBGCB durant l’any 2019. Una de les dades destacades de l’exercici és que el 70 % de les prop de dues-centes peticions de negocis generades l’any 2019 van venir d’agències contactades prèviament en accions promocionals.

Amb un pressupost més elevat que l’any anterior, el 2019 es van realitzar 34 accions de promoció entre esdeveniments propis i organitzats per tercers. Es van fer 970 contactes amb organitzadors d’esdeveniments de 43 mercats, principalment el francès i l’estatal. D’aquests, 272 van passar pel territori per descobrir en primera persona l’oferta MICE de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.