Hi-Bird: Construcció de caixes niu per a ocells

2- 3 hores
Tot l’any
2 mín./100 máx.
Des de 30 €/pax.

Al nostre territori, degut al fet que cada cop hi ha menys pagesos, s’ha produït una pèrdua d’hàbitats naturals per als ocells que tenen una funció important dins el nostre ecosistema. Proposem construir refugis niu per a aus, dirigits a recuperar cada espècie a les zones concretes que ens proposin els experts. El sistema de treball és a través d’equips i de l’aprofitament d’un tauló de fusta tractada. Seguint unes instruccions molt senzilles, caldrà amidar, tallar, foradar i cargolar per tal d’acabar encaixant les diferents parts d’aquestes noves casetes de diferents mides per a insectívors o rapinyaires principalment. Si es disposés de més temps, es podria plantejar com a segon esdeveniment distribuir i instal·lar les caixes niu en un territori concret seguint les indicacions de situació, orientació i alçària.

 

Entitats que reben el benefici social d’aquesta activitat:

  • Parcs naturals.
  • Consorcis de protecció ambiental.
  • Entitats que gestionen ecosistemes.

En quins ODS contribueix: