BUTLLETINS

Newsletters

SUBSCRIU-TE AL NOSTRES BUTLLETINS

De conformitat amb el que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa les persones que emplenin aquest formulari que les dades seran incorporades en un fitxer informàtic als efectes de satisfer el servei sol·licitat. Per mitjà de l’enviament d’aquest formulari, l’interessat dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades amb la finalitat indicada. L’interessat té els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir dirigint-se al responsable del fitxer, PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA PIRINEU DE GIRONA, domiciliat al carrer de Sant Francesc, 19, 17001 Girona, o a través de convention@costabrava.org.