FORMA'N PART

Més de cent quaranta empreses i entitats especialitzades en turisme de reunions donen suport al Costa Brava Girona Convention Bureau, la marca sota la que la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Cambra de Comerç de Girona treballen conjuntament per promocionar la Costa Brava i el Pirineu de Girona com a seu de congressos, convencions i viatges d’incentiu.

BENEFICIS PELS MEMBRES

L'APOSTA MICE

El turisme de negocis, associat a turisme de qualitat, millora l’oferta de la destinació i la imatge de la marca.

Aquest model permet ampliar l’oferta més enllà de la temporada vacacional i té un efecte directe de prescripció que converteix les activitats MICE en un preàmbul a estades vacacionals de molts dels seus participants.

Les comarques gironines son una alternativa a l’alça a les grans ciutats europees.

Participar en les accions promocionals que el Costa Brava Girona Convention Bureau desenvolupa tant a nivell nacional com internacional

Formació i informació MICE d’interès per l’associat a través de seminaris, cursos formatius i notícies

 

Opcions en la presentació de candidatures elaborades pel propi Costa Brava Girona Convention Bureau

 

Ser contemplat en les peticions enviades al Costa Brava Girona Convention Bureau i rebre informació de cadascun dels contactes a qui s’han facilitat les dades

Difusió de les novetats MICE dels associats a través les publicacions, web i xarxes socials del Costa Brava Girona Convention Bureau

 

Fer ús del logotip del Costa Brava Girona Convention Bureau en tot el material que l’empresa associada editi

ADHEREIX-TE > BENEFICIS

ACTUALITAT

LES NOVETATS MICE AL TEU CORREU

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA SA tractarà les meves dades personals amb la finalitat de processar la meva sol·licitud de subscripció i enviar-me comunicacions (fins i tot per mitjans electrònics) sobre les seves activitats, així com per complir les seves obligacions legals i enviar-me comunicacions (fins i tot per mitjans electrònics) sobre altres activitats que es puguin ajustar al meu perfil. La política de privacitat indica com puc exercir els meus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició.