Seguiments poblacionals de la tortuga d’estany (Emys orbicularis)

2-4 hores
Primavera (abril-maig) i tardor (octubre-novembre)
5 mín. / 25 màx.
Des de 75 €/pax.

Una de les principals tasques de la Fundació Emys és gestionar els espais naturals per mantenir i millorar els hàbitats i les seves condicions ecològiques. Aquesta tasca és especialment important per recuperar els espais naturals que estan degradats o es troben en un mal estat de conservació, i per crear nous espais naturals d’interès.

En són un exemple les feines de recuperació del bosc de ribera en zones on està degradat, la creació de noves basses per als amfibis o les feines de manteniment de les basses en custòdia on habiten nuclis poblacionals d’Emys orbicularis. Proposem activitats de restauració d’espais naturals, sobretot en zones humides, per poder fomentar-ne el potencial ecològic i millorar-ne l’hàbitat.

 

Entitats que reben el benefici social d’aquesta activitat:

En quins ODS contribueix: