Monthly Archives febrer 2023

Hi Bird!

Categories: Activitats i Notícies MICE.
Translation Priorities: Optional.

Humanside Experiences presenta Hi Bird!, una nova activitat per grups d’empresa i institucionals en què els participants gaudeixen del treball en equip amb el resultat d’un impacte real i positiu en la natura.